UV-C Гермицидни Ламби

Најсигурно уништување на COVID-19 UV-C светлина со спектар од 254nm.

Заштитете се себеси, својте вработени и вашите клиенти.
Со само 15 до 30 мин. зрачење вашата просторија е слободна од секаков тип на вируси и бактерии со 99.9% ЕФИКАСНОСТ

Потребен спектар на зрачење

Користена од врвни доктори и научници повеќе од 40 години UV-C светлината е позната по својот дезинфекциски ефект на секаков тип на површини. UV-C светлосните ламби емитуваат 90% од нивната светлосна енергија при бранова должина од 200 до 280 нанометри. Оваа карактеристика им овозможува на UV-C ламбите да бидат високо ефикасен извор на антибактериска светлина. При оваа бранова должина се уништуваат сите делови од нишките на ДНК (дезоксирибонуклеинска киселина) и (рибонуклеинската киселина) кои што им овозможуваат размножување на микроорганизмите. Без можност да се дели и размножува, организмот умира. Со UV-C технологијата може да се уништат повеќе од 99.9% од сите патогени во многу брзо време без никакви хемикалии и без никакви несакани ефекти.UV-C Гермицидни Ламби - Најсигурно уништување на COVID-19

UV-C Модел S38

UV-C Модел Т8

UV-C Модел Professional 150ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ ПОТРЕБНИ СЕ ХРАБРИ РЕШЕНИЈА

Здравствените медицински установи користат UV-C светлина за дезинфекција на болничките простории уште од раните 1900-ти. Сите познати светски научни центри го потврдуваат моќниот гермициден UV-C ефект за уништување на 99.9% на сите бактерии и вируси. Имајќи го овој факт во предвид ТЕСЛА ЛЕД ви нуди неколку значајни производи од UV-C гермицидната програма за заштита на вашата работна средина. Место без паразити, вируси, бактерии и други штетни патогени по човековото здравје.