LED ndriçimi rrugor

TESLA LED ndriçimi rrugor

Ndriçimi rrugor Tesla LED është ndriçimi rrugor me kualitet më të lart në treg. Tehnologjia shimë I zvilluar dhe të kriuar mbi standard ndërkombetare.
I përshtatshëm për ndriçim edhe qytetet edhe në vendbanimet rurale . Ndriçimi i rrugëve , oborre , oborre , parkingje etj..Një lambë rrugore LED prej 200W zëvendëson lambë rrugore klasike prej 100W. Kjo do të thotë se korrelacioni eshte 1 : 4. Ndriçimi LED jo vetëm që e zëvendëson të njëjtën fuqi e dritës edhe shkëlqen më fort. Për shembull, me ndriçimin halopgjen fuqia është 20 lumen për vat 1000 W = 20,000 lumen , ndriçimi me teknologji 110 lumens për vat 200W = 22.000 lumen . Paguani më pak, përfitoni më shumë. Nëse kemi parasysh se drita rrugë ndriçon gjithë natën, prej mbrëmje të agimit , kursimi e energjisë elektrike baza mujore është tepër e madhe.