LED downlight

TESLA LED Downlight

TESLA LED Downlight është produkt me qëndrueshmeri i madhë dhe ka konsumi shumë i ulët në krahasim me produktet halogjene. Kjo teknologji LED është aq shumë efikase që nuk do të ketë zëvendësim në këtë shekull. Ne I ofrojmë vetëm produktet më të mira të këtij lloji. Tesla LED Downlight është një produkt me përparsi të rëndësishme mbi të gjitha të tjera. si konsum të ulët. Përparsi siç janë: harhximi i ulët, afati i gjatë prej 50.000 deri në 80.000 orë, drita e forte,reagojnë menjëherë kur ndezen. Dizainet janë shumë moderne dhe instalohet shumë lehtë. Burimi dritës është brenda trupi i ndriçimit të veshur me xham mat e cila i jep një efekt të veçantë vizual.