LED light info

Pyetjet më të shpeshta

Pyetja 1: Çfarë është LED?
Përgjigjja 1: LED është i njohur nga acronym LED (drita emitting Dioda - një diodë emitting dritë). Me fjalë të tjera, një pajisje gjysmëpërçues që konverton traversing aktuale elektrike direkt në dritë rrezatimi.( Anglisht Light-emitted Diode,LED). LED është përdorur si një tregues së dritës në shumë aplikacione teknike siç janë : TV , cellulare , lloje të ndryshme të ekranet etj. Në vitet të fundit ka pas përdorim masiv i teknologjisë LED në ndriçim të çdo lloj ndriqimit : tubave LED , llamba LED, reflektorat , ndriçimit të rrugëve , ndriçimit dekorativ etj.
Pyetja 2: Cila ngjyra e dritës mund të rrezatojë drita LED?
Përgjigjja 2: Dritat LED janë njëngjyrësh. Ngjyra e dritës është fituar me gjatësi valore të ndryshme, diodat LED janë bërë e materialeve të ndryshme gjysmëpërçues që emitojnë dritën e një gjatësi vale të ndryshme. Drita LED është emetuar në një gjatësi vale prej 400 nanometra ngjyra e kalter deri me 800 nanometra ngjyra e kuqe. Ngjyrat që janë në dispozicion për shitje kryesisht janë e bardhë dhe e verdhë, mirpo sipas deshirës dhe me porosi kemi edhe ngjyra e kuqe, ngjyra portokali, ngjyra e gjelbër dhe ngjyra e kaltër.
Pyetja 3: A është e mundur të zëvendësohet llamba konvencionale me LED llambë apo LED tub?
Përgjigjja 3: Patjetër që po. Ndriçimi LED çdo ditë merr më shumë vrull në ndriçimin të brendshëm , ndriçimi industriale , dhe në teknologjitë të ndryshme siç janë : automotive , telefonisë , ndriçimit LCD , etj ..
Pyetja 4: Cilat janë përparsitë e ndiçimi LCD në krasim me ndriçimin konvencionale?
Përgjigjja 4: Përparsite që i ofron tehnologjia LCD në krahasim me ndiçimin konvencionale janë:
  • Konsumi më i ulët të energjisë ( duke kursyer shumë ) 75-90 % më pak konsum
  • Vazhdueshmeri mbi 50.000 orë
  • Dritë e kendshëm
  • Rezistente dhe të qendrueshme
  • Më të vogla dhemë të lehta
  • Ndezen momentalisht
  • Janë tjesht për përdorim
Pyetja 5: Kemi thënë që ndriçimi LED ka shumë përparsi, mirpo a ka ndonjë dobësi?
Përgjigjja 5: Realisht, po ka. Kjo është investimi fillestar që është disa herë më e shtrenjtë se ndriçimi konvencionale, për shembull 1 : 5 ose 1 : 7 në varësi të produktit dhe cilësinë e tij. Por nëse marrim parasysh se një tub LED zgjat të paktën si 10 neonka ose një llambë LED zgjat si 25 llambe konvencionale dhe kursen deri në 9 herë më pak rrymë besojmë që se shpejti do e keni qart fitimin të madhë i perdorimit të ndiçimit LED. Investimi fillestar kthehet për 4 deri në 6 muj.
Pyetja 6: Cilat produkte LED momentalisht janë në dispozicion për konsumatoret?
Përgjigjja 6: Produktet më popullare që i ofrojmë ne janë tubat LED dhe llambat LED të cilat përdoren edhe në shtëpi edhë në zyrë, edhe në qendra biznesi , qendra tregtare , etj. Gjithashtu ofrojmë LED ndriçim për dekorimi i brendshme dhe dekorimi i jashtme, ndriçim LED për objektet industriale si reflektora, ndriçim LED për rrugët, tunelet etj...Me një fjalë sipas nevojë i ofrojmë të gjitha llojet të ndriçimit LED.